Tuomarointi

(0.  Tarkista kaikkien luokan koirien osallistumisoikeus ja hylkää koirat, jotka eivät ole oikeutettuja kilpailemaan luokassa. Mikäli et tee tätä, katso kohta 6.)
1.  Avaa arvontakone ja liitä luokan osallistujalista tekstikenttään.
2.  Valitse arvontakoneesta lisättäväksi Sijoitukset sekä halutessasi myös <br>-tagit.  Agilityssä ei määritetä pisteytyksiä.
3.  Paina Arvo!
4.  Kopioi arvotut tulokset kilpailun sivulle (tai valmistele ne lähetystä varten kilpailun järjestäjälle).
5.  Jaa alla olevien ohjeiden mukaan koirille vKUMA:t.
6.  Tarkista vKUMAn saaneiden koirien kilpailuoikeus.

Mikäli sijoittunut koira ei jostain syystä voi vastaanottaa vKUMAa (esim. oikeus ylempään luokkaan), koiraa ei hylätä vaan vKUMA siirretään sen yli seuraavalle siihen oikeutetulle koiralle ja kerrotaan suluissa koirakon perässä syy siirtoon. vKUMAn siirtoja voidaan suorittaa luokan sisällä useita niin, että luokassa jaetaan silti niin monta vKUMAa, kuin osallistujien määrä oikeuttaa. vKUMAa ei saa siirtää ilman syytä.

vKUMAn jakaminen

vKUMA (virtuaalinen kunniamaininta) jaetaan luokissaan parhaiten sijoittuneille koirille luokasta ja osallistujamäärästä riippuen.

1 & 2 -luokissa

 • 3-5 osallistujaa: 1 vKUMA
 • 6-10 osallistujaa : 2 vKUMAa
 • 11-20 osallistujaa: 3 vKUMAa
 • 21-25 osallistujaa: 4 vKUMAa
 • 26-30 osallistujaa: 5 vKUMAa
 • 31-36 osallistujaa: 6 vKUMAa
 • 37-42 osallistujaa: 7 vKUMAa
 • 43-48 osallistujaa: 8 vKUMAa
 • 49-54 osallistujaa: 9 vKUMAa
 • 54-60 osallistujaa: 10 vKUMAa
 • 66 osallistujaa: 11 vKUMA
 • 72 osallistujaa: 12 vKUMA
 • 78 osallistujaa: 13 vKUMA
 • jne, aina 6 koiran jälkeen lisäkuma

3 -luokassa

 • 3-5 osallistujaa: 1 vKUMA
 • 6-15 osallistujaa : 2 vKUMAa
 • 16-25 osallistujaa: 3 vKUMAa
 • 26-32 osallistujaa: 4 vKUMAa
 • 33-39 osallistujaa: 5 vKUMAa
 • 40-46 osallistujaa: 6 vKUMAa
 • 47-53 osallistujaa: 7 vKUMAa
 • 54-60 osallistujaa: 8 vKUMAa
 • 61-68 osallistujaa: 9 vKUMAa
 • 69-75 osallistujaa: 10 vKUMAa
 • jne, aina 6 koiran jälkeen lisäkuma

Huomaa!   Mikäli hylkäät ennen luokan arpomista esimerkiksi 1-tason 25 koiran luokasta 6 koiraa, jolloin jäljelle jää 19, jaat tällöin vain 3 vKUMAa. Arvontavaiheessa olevien koirien määrä ratkaisee luokassa jaettavien kunniamainintojen määrän.

16.6.2017 alkaen VAL sallii niin sanottujen täyteosallistujien lisäämisen luokkaan niiden jäädessä alle kolmen (3) osallistujan, mitkä kilpailun järjestäjä voi lisätä muodossa:
VTR-00000 taykoi (VAL Lisätty), evm

Hylkäämiset ja kiellot

Kokeeseen ilmoitettu koira voidaan hylätä, jos:

Anottu koe voidaan hylätä, jos:

Hyväksytty koe voidaan perua ja sen tulokset mitätöidä, jos:

KILPAILUN JÄRJESTÄMISKIELTO voidaan antaa vastuuhenkilölle, joka toistuvasti epäonnistuu kilpailuiden viemisessä loppuun muistutuksista huolimatta.
TUOMAROINTIKIELTO voidaan antaa henkilölle, joka jää kiinni vilpistä eli tulosten manipuloimisesta tarkoituksenmukaisesti omaksi/kavereiden hyödyksi.

Järjestämis- ja tuomarointikiellot ovat määräaikaisia ja niiden pituus määritellään tapauskohtaisesti.

(c) virtuaalinen agilityliitto
otsikko kuvat (c) Åsa Kronkvist CC, SheltieBoy CC, MrDog CC