Kouluratsastusjaoksen laatuarvostelu

virtuaalinen laatuarvostelu

"

KRJ:n laatuarvostelun tarkoituksena
on mitata hevosen ominaisuuksia
kouluratsuna kokonaisuutena;
nyt entistä enemmän painoittuen
hevosen omiin kilpatuloksiin ja sen
perintötekijöihin, asioihin, joista
hyvä kouluratsu muodostuu."

Pisteytys

Arvostelu koostuu neljästä osa-alueesta, joiden lisäksi on mahdollisuus kerätä lisäpisteitä teksteillä, aiemmin myönnetyillä palkinnoilla ja Cup-sijoituksilla.

1.6.2021 alkaen vanhempien ja jälkeläisten sijoitukset voidaan laskea myös VRL:n profiilin sijoitusstatistiikasta, mikäli niiden omat sivut ovat kadonneet. Lisätyt kohdat merkitty vihreällä.
21.5.2020 alkaen muutoksia jälkeläispisteytyksen arvostelussa. Muuttuneet kohdat merkitty punaisella.

 1. Rakenne :: max. 10 pistettä
 2. Kilpailumenestys :: max. 40 pistettä
 3. Vanhempien kilpailumenestys :: max. 20 pistettä
  (+ suvullisilla max. 5 lisäpistettä)
 4. Jälkeläisten kilpailumenestys :: max. 20 pistettä
  (+ max. 5 lisäpistettä)
 5. Lisäpisteet :: max. 15 pistettä
 6. Cup- ja Champions-sijoitukset :: rajattomasti

Palkinnot ja pisterajat

 • KRJ-I: 100 p.-
 • KRJ-II: 90-99,9 p.
 • KRJ-III: 75-89,9 p.

Maksimipisteet 115 p. + Cup-pisteet
Alle 75 pistettä saanutta hevosta ei palkita.


1. Rakenne / max. 10 pistettä

Kaksi tai useampi tuomari arvostelee hevosen rakenteen pisteyttämällä (asteikolla 0-10 p.) alla olevan kaavakkeen mukaisesti. Tuomareiden pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan tuomarimäärällä, jolloin tulokseksi saadaan hevosen lopulliset pisteet. Piirretyt kuvat arvostellaan kuten valokuvat: arvostelemalla piirroksen esittämää hetkeä, ei piirustuksen taidokkuutta.

Rakenne arvostellaan lähtökohtana hevosen sopivuus omaan käyttötarkoitukseensa (laji ja taso!). Vaikka hevonen olisi täydellinen rotunsa edustaja, se ei välttämättä sovellu rakenteessa puolesta käyttötarkoitukseensa tai tasolle jolla sen väitetään/oletetaan kilpailevan, eikä voi tällöin saada täysiä pisteitä.

Rakennekuvaksi lasketaan hevosen sivulta otettu kuva, jossa hevonen näkyy kokonaan (mikäli hevosella on päällään varusteita, voidaan hevonen arvostella vain niiltä osin mistä rakenne voidaan arvostella kokonaan). Liikekuvaksi lasketaan hevosen esim. ravi- tai laukkakuva ratsastajan kanssa tai ilman, täysiin pisteisiin vaaditaan kuitenkin nimenomaan ratsastuskuva.

0 pistettä
- Hevosella ei ole lainkaan kuvia
- Hevosella on kuvat, joista on erittäin vaikea tai mahdoton arvostella (esim. pelkkä pääkuva)
- Hevosella on kuvat väärää sukupuolta edustavasta hevosesta esim. tammalla orin/ruunan kuvat (tästä oltava tuomarilla 100% varmuus!)
- Hevosella on kuvia useammasta kuin yhdestä hevosesta (varsakuvia ei lasketa!)

1 - 3 pistettä
- Hevosella on useita erittäin pahoja rakennevirheitä
- Hevosella on kuvat, joista on hankala arvostella

4 - 5 pistettä
- Hevosella on vain heikko rakenne liikekuvien kanssa tai ilman
- Hevosella on heikot liikekuvat

6 - 7 pistettä
- Hevosella on keskinkertainen rakenne ilman liikekuvia (7 p. on jo ok rakenne)
- Hevosella on tyydyttävät liikekuvat

8 pistettä
- Hevosella on hyvä rakenne ilman liikekuvia tai tyydyttävillä liikekuvilla
- Hevosella on hyvät liikekuvat ilman rakennekuvaa

9 pistettä
- Hevosella on erinomainen rakenne liikekuvien kanssa tai ilman
- Hevosella on hyvä rakenne ja hyvät liikekuvat

10 pistettä
- Hevosella on erinomainen rakenne ja hyvät liikekuvat
- Hevosella on erinomaiset liikekuvat, joista ilmenee hevosen erinomainen sopivuus käyttötarkoitukseensa


2. Kilpailumenestys / max. 40 pistettä

Kilpailumenestys on mahdollista pisteyttää tällä hetkellä kahdella tapaa: sijoituksien tai ominaisuuspisteiden mukaan. Pisteitä saa vain Kouluratsastusjaoksen alaisten kilpailujen tuloksista.

Sijoitukset

 • Kilpailumenestys lasketaan hevosen sivuille merkittyjen sijoitusten perusteella kaavalla
  1 p. / sijoitus tai voitto 40 pisteeseen asti.
 • Merkityistä sijoituksista saa pisteitä mikäli niistä löytyy seuraavat tiedot: päivämäärä ja taso, sekä joko kilpailupaikka, kutsusivun osoite tai linkki VRL:n tulosarkistoon.
 • Kilpailukalenterissa tai sijoituksen yhteydessä tulee mainita selkeästi jaoksen alaisuus.
 • Hevosella tulee olla vähintään 10 sijoitusta, jotta se on laatuarvostelukelpoinen.
 • Hevosen sijoituksista vähintään 10 tulee olla sen omalta tai yhtä alemmalta kilpailutasolta; esim. GP-hevosella luokista Grand Prix ja Intermediate II tai Va:A-tasoisella hevosella Va:B-Va:A-luokista.
 • Hevonen ei voi kilpailla koulutustasoaan vaativammissa luokissa.
 • Hevosen koulutustasoksi katsotaan se, mikä on hevosen sivuilla mainittu. (Hevosen sivuilla tulee mainita koulutustaso!)

Ominaisuuspisteet

Kone laskee hevosen itsensä tai vanhemman/jälkeläisen kilpailupisteet automaattisesti. Pisteissä on huomioitu rinnakkaislajien kisaaminen ja niiden vaikutus ominaisuuspisteisiin huolimatta siitä onko rinnakkaislajeja 0 vai 3.

Hevonen voi saada myös miinuspisteitä mikäli alittaa tyyppikohtaisen minimitason:
Isot ponit (sk. 140-148 cm) ja suomenhevoset = Helppo A
Puoliveriset = Vaativa A
Pienet ponit sk. alle 140 cm ja muut hevoset = ei tasovaatimuksia
1 tason alitus = -2 p.
2 tason alitus = -5 p.
3 tai useamman tason alitus = -10 p.

Vähennys tehdään vaikka hevonen ei olisi saavuttanut täysiä kilpailupisteitä.

Hevosen sivuilta on löydyttävä sen lopullinen koulutustaso, jonka mukaan pisteet lasketaan ja linkki VRL:n profiiliin!


3. Vanhempien kisatulokset / max. 20 pistettä (+ suvullisilla max. 5 lisäpistettä)

Pisteytys sijoituksista

0,5p. / sijoitus tai voitto
Kuitenkin enintään 10p. / vanhempi
(Täydet pisteet, kun molemmilla vanhemmilla on vähintään 20 sijoitusta.)

Pisteytys ominaisuuspisteistä

Pisteytys on sama kuin hevosen oman kilpailumenestyksen arvioinnissa, kuitenkin enintään 10 p. / vanhempi. Vanhempien kohdalla minimitasoa ei ole määritelty, eikä vanhempien pisteistä voi saada miinuksia. Vanhempien sivuilta on löydyttävä koulutustaso.

Pisteytys sukuselvityksestä

Suvuttomilla hevosilla vanhempien kilpailupisteet korvataan sukuselvityksen arvioinnilla, josta on mahdollista saada enintään 20 pistettä. Sukuselvityksessä arvostellaan tekstin realistisuutta ja sujuvuutta (luettavuus, oikeinkirjoitus). Sukuselvityksessä tärkeintä on sisältö, ei pituus. Huom! Olemassaolevien vanhempien kilpailumenestystä EI VOI korvata sukuselvityksellä.


4. Jälkeläisten kisatulokset / max. 20 pistettä (+ max. 5 lisäpistettä)

Pisteytys sijoituksista

0,5 p. / sijoitus tai voitto
(Täydet pisteet, kun hevosella on vähintään yksi jälkeläinen, jolla on 40 sijoitusta.)

Pisteytys ominaisuuspisteistä

Pisteytys on sama kuin hevosen oman kilpailumenestyksen arvioinnissa, kuitenkin enintään 20 p. / jälkeläinen (laskimen antamat pisteet kerrotaan kahdella). Jälkeläisten kohdalla minimitasoa ei ole määritelty, eikä jälkeläisten pisteistä voi saada miinuksia. Jälkeläisten sivuilta on löydyttävä koulutustaso.


Lisäpisteet / max. 15 pistettä

Lisäpisteet on panostamista hevoseen. Valmennus on kouluratsastusvalmennus. Päiväkirjamerkintä on merkintä hevosen kanssa tehdystä työstä/vietetystä ajasta. Päiväkirjamerkinnäksi lasketaan myös muut kuin laatuarvostelulajin valmennukset mikäli valmennuksen yhteydessä selkeästi mainitaan että teksti on omistajan itsensä kirjoittama.

Pelkkä riittävän pitkä teksti ei siis takaa pisteiden saamista! Tuomarointiohjeistuksen voit lukea täältä. Tekstien sanamäärät tarkistetaan laatuarvosteluiden käyttämällä sanalaskurilla.

Tarkennus päiväkirjamerkintöihin / valmennuksiin 15.02.2021: osallistuvan hevosen tulee olla tekstien päähenkilö.


Cup-sijoitukset + Champions-sijoitukset ja -arvonimet / rajattomasti

Jokaisesta sijoituksesta KRJ-Cupissa saa yhden lisäpisteen. Sijoituksien on löydyttävä selkeästi hevosen omilta sivuilta hakusanoilla KRJ-Cup tai KRJ Cup.

Jokaisesta sijoituksesta KRJ Champions -kilpailussa saa yhden lisäpisteen. Sijoituksien on löydyttävä selkeästi hevosen omilta sivuilta hakusanalla KRJ Champions. Myös jokaisesta KRJ Champions -arvonimestä saa yhden lisäpisteen. Arvonimet ovat: KRJ Champion, KRJ Young Champion, KRJ Senior Champion, KRJ Pony Champion, KRJ Mid Level Champion, KRJ Supreme Champion ja KRJ Reserve Champion.Viimeisin päivitys 02.10.2021

alaera jättäytyy pois KRJL:n ylläpidosta, enna jatkaa ylläpidossa yksin. Kiitos alaeraelle tekemästään työstä!
KRJ:n laatuarvostelutilaisuudet tauolla helmi- ja maaliskuun ajan.

Yhteystiedot

Ylläpitäjä: enna (VRL-14704)
Sähköposti: krjkouluratsastus@gmail.com

© Kouluratsastusjaoksen laatuarvostelu   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery