Lintukokeet

vSNJ Lajit

Taipumuskoe (nou)

Noutajien taipumuskokeella pyritään toteamaan onko koiran luonne kyseiselle noutajarodulle tyypillinen ja onko koiralla edellytyksiä koulutettavaksi pienriistan talteenottoon ja noutajien metsästyskokeeseen. Kokeessa testataan muun muassa koiran suhtautumista vieraisiin ihmisiin ja koiriin, koiran itseluottamusta ja aloitekykyä, suhtautumista laukauksiin, vainun käyttöä, hakuintoa, noutohalua, nouto-otetta, riistan palauttamista, uimahalua sekä yhteistyöhalukkuutta.


Kylmän riistan metsästyskoe (nome-b)

Noutajien kylmän riistan metsästyskokeessa (NOME-B) arvostellaan koiran soveltuvuutta ja halua työskennellä alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisissa metsästystilanteissa. Kokeessa ei ammuta riistaa, mutta niissä pyritään jäljittelemään todellisia metsästystilanteita mahdollisimman realistisesti.

Kokeessa ampujan oletetaan pudottaneen tietyn määrän riistaa, joista osa on pudonnut veteen ja osa maalle. Jotkin putoamispaikat ovat tarkasti tiedossa, mutta joistakin tiedetään vain sen maastoalue. Riistan pudotuksia jäljitetään heitoin ja haulikon laukauksin. Riistoina käytetään enimmäkseen variksia, lokkeja, kaneja ja riistalintuja. Tehtävät voivat vaihdella eri kokeissa huomattavasti. Yleensä koe jakaantuu selkeisiin osatehtäviin, jotka ovat haku-, paikallistamis- ja ohjaustehtäviä. Alokasluokassa koiran on lisäksi suoritettava kanilla vedetty laahausjälki saavuttaakseen 1. palkinnon.


NOME-B kokeessa on kolme luokkaa


Working Test (WT)

Noutajien working test (WT) kokeessa noudetaan riistan sijasta noutopatukoita eli dameja. Koe koostuu rasteittain suoritettavista osatehtävistä, joita kokeessa on aina viisi. Kokeen tarkoituksena on valita jalostukselliset tavoitteet huomioiden parhaat koirat, joilla on metsästyksenomaisiin tehtäviin sopiva luonne, hyvä paikallistamiskyky sekä hyvä vainu. Noutajan tulee osoittaa itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä toimia hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa.


WT kokeessa on kolme luokkaa


Lämpimän riistan metsästyskoe (nome-a)

Noutajien lämpimän riistan mestästykokeessa (NOME-A) noudettava riista pudotetaan koepäivän aikana osallistujien läsnä ollessa. Kokeet järjestetään joko ajojahdeissa, jossa noutajat istuvat passissa ampumaketjun takana ja riista ajetaan liikkeelle ajoketjun avulla, tai metsästysmuodossa, jossa koirat ohjaajineen, tuomarit, ampujat ja ajomiehet etenevät samalla linjalla karkottaen edessä olevan riistan. On toivottavaa, että kokeita järjestettäisiin molemmilla tavoilla, kuten myös vesilinnun metsästyksen yhteydessä.


Sertifikaattien jakaminen


NOME-A kokeessa on vain yksi luokka


Eteneminen kisoissa ja valioituminen

NOU1 -> NOME B - 2 x ALO1 -> 2 x AVO1 -> 3 x VOI1 -> vFIN NVA

Saatuaan kaksi ALO1-tulosta koira siirtyy AVO-luokkaan ja kaksi AVO1-tulosta saatuaan koira siirtyy kilpailemaan VOI-luokkaan. Saatuaan VOI-luokasta kolme VOI1-tulosta koirasta tulee vFIN NVA eli virtuaalinen Suomen noutovalio. Koiran nousuun luokasta toiseen siis vaikuttaa ainoastaan 1-palkinnot. Muilla tuloksilla (NOU0, ALO2-0, AVO2-0, VOI2-0) ei ole merkitystä koiran etenemiseen ylempiin luokkiin eikä näitä tuloksia tarvitse koiran sivulle merkata.

NOU1 -> WT - 2 x ALO1 -> 2 x AVO1 -> 3 x VOI1 -> vFIN NVA-WT

Saatuaan kaksi ALO1-tulosta koira siirtyy AVO-luokkaan ja kaksi AVO1-tulosta saatuaan koira siirtyy kilpailemaan VOI-luokkaan. Saatuaan VOI-luokasta kolme VOI1-tulosta koirasta tulee vFIN NVA-WT eli virtuaalinen Suomen workintest noutovalio. Koiran nousuun luokasta toiseen siis vaikuttaa ainoastaan 1-palkinnot. Muilla tuloksilla (NOU0, ALO2-0, AVO2-0, VOI2-0) ei ole merkitystä koiran etenemiseen ylempiin luokkiin eikä näitä tuloksia tarvitse koiran sivulle merkata.

NOME-B tai WT AVO1 -> NOME A 3 x SERT -> vFIN NVA-FT

Saatuaan joko NOME-B tai WT kokeesta AVO1 tuloksen koira saa osallistua NOME-A kokeeseen. Kun koira saavuttaa 3xSERT koirasta tulee vFIN NVA-FT eli virtuaalinen Suomen lämpimänriistan noutovalio.


Rodut & Rotukoodit

Vain näillä roduilla on osallistumisoikeus taipumus- ja metsästyskokeisiin. Rotukoodeja, jotka ovat rodun nimen perässä, käytetään osallistumiskaavakkeessa. Koodit ovat samat kuin palveluskoirakokeissa, mutta sukupuolta ei ilmoiteta.

virtuaaliset lintukokeet 2015
otsikko kuvat xan latta CC, Studio Grafico EPICS CC, Harold Meerveld CC, Scott Beckner CC, Steve Wright CC