Lintukokeet

VSL Säännöt

Pöytäkirjojen ja tulospalvelun käytöstä luovuttiin ja vesityökokeen arviointiin tuli muutos 1.12.2015 alkaen. Vain hyväksytyllä tuloksella, vähintään 4p., voi osallistua maalintukokeisiin. Jatkossa koirien osallistumisoikeus tarkistetaan niiden omalta sivulta.

Spanielien taipumuskoe (SPA)

Koiralla tulee olla hyväksytysti suoritettu taipumuskoe, jotta se voi osallistua alla mainittuihin kokeisiin. Taipumuskokeen tarkoitus on todeta, onko koiralla riittävät rodunomaiset käyttöominaisuudet, ja onko sen luonne ja käytös rodulleen tyypillinen. Kokeessa arvioitavia ominaisuuksia ovat sosiaalinen käyttäytyminen, haku ja laukauksensieto, jäljestys, vesityö, tottelevaisuus sekä yhteistyö ja yleisvaikutelma.

Esimerkkipöytäkirja

Taipumuskokeen pöytäkirja 00.00.0000
ROTUKOODI Koiran nimi Tuomari: NIMI
1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty
2. Haku ja laukauksensieto hyväksytty
3. Jäljestys hyväksytty
4. Vesityö hyväksytty
5. Tottelevaisuus hyväksytty
6. Yhteistyö ja yleisvaikutelma hyväksytty
Kokonaissuoritus hyväksytty (SPA1)

Spanielien vesityökoe (SPVE)

Vesityökokeessa arvostellaan koiran kykyä löytää ja noutaa riistaa uimalla vedestä vesikasvillisuuden seasta. Koiran tulee luovuttaa lintu ohjaajalle etukäteen osoitetussa paikassa. Koiran annetaan työskennellä niin kauan, kuin tuomari katsoo sen työskentelyn olevan mielekästä.

Spanielien maalintukoe (SPME)

Maalintukokeessa arvioitavat suoritukset ovat haku, ylösajokyky, saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky, saaliin nouto ja luovutus, vesityöskentely, tottelevaisuus ja yhteistoiminta sekä kokonaisvaikutelma.

Esimerkkipöytäkirja

Maalintukokeen pöytäkirja 00.00.0000 avoin luokka
ROTUKOODI Koiran nimi Tuomari: NIMI
1. Haku x 5 4 p. 20 p.
2. Ylösajokyky x 3 3 p. 9 p.
3. Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky x 5 5 p. 25 p.
4. Saaliin nouto ja luovutus x 5 4 p. 20 p.
5. Vesityöskentely x 4 2 p. 8 p.
6. Tottelevaisuus ja yhteistoiminta x 4 3 p. 12 p.
7. Kokonaisvaikutus x 3 3 p. 9 p.
Kokonaissuoritus AVO1 103 p.

Valioituminen ja luokkasiirrot

Hyväksytty taipumuskoe > hyväksytty vesityö > SPME AVO1-tulos > SPME VOI1-tulos > vFIN KVA

Koiran tulee siis aivan ensimmäisenä päästä taipumuskoe hyväksytysti läpi, jonka jälkeen sen tulee hankkia hyväksytty tulos vesityökokeesta. Tämän jälkeen koira voi aloittaa kilpailemisen varsinaisissa maalintukokeissa, joista koira voi valioitua. Koira siirtyy voittajaluokkaan saatuaan yhden (1) I -palkinnon avoimesta luokasta. Kun koira on saanut yhden (1) I -palkinnon voittajaluokasta, se voi hakea käyttövalionarvoa.

Rodut ja rotukoodit

Vain näillä roduilla on osallistumisoikeus spanielikokeisiin. Rotukoodeja, jotka ovat rodun nimen perässä, käytetään osallistumiskaavakkeessa.

Osallistumiskoodi

virtuaaliset lintukokeet 2015
otsikko kuvat xan latta CC, Studio Grafico EPICS CC, Harold Meerveld CC, Scott Beckner CC, Steve Wright CC